"Huzur Bu Frekansta!"
"Huzur Bu Frekansta!"

Frekanslarımız

Ankara : 106.3

Konya : 87.9

KırşŸehir : 88.2

Sivas : 94.3

Yozgat : 88.4

Kırıkkkale : 87.5

NevşŸehir : 88.0